تست آنلاین روانشناسی: چقدر زمانتان را درست مدیریت می کنید؟

اگر فرد در زمینه برنامه ریزی زمان خود ناتوان باشد، نمی تواند هیچ کار دیگری را مدیریت کند. برای انجام به موقع کارها باید موارد مهم تر را در اولویت نخست قرار داد. برای آگاهی از میزان توانمندی خود در مدیریت زمانتان پرسشنامه 15 سوالی زیر را پاسخ دهید.

برای مدیریت کردن زمان، در ابتدا باید هدف گذاری دقیقی انجام دهید و مقصد را مشخص کنید، سپس اولویت ها را مشخص کنید و کارهای جانبی را به تعویق بیاندازید و در نهایت یک برنامه ریزی و زمان بندی درست داشته باشید. برای آگاهی از میزان مهارت مدیریت زمان خود به پرسشنامه زیر پاسخ دهید.

شروع آزمون

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

نظری ثبت نشده است.