حمایت از شهروند فردا برای ادامه مسیر توانمند سازی والدین!

ماموریت شهروند فردا ایجاد و سازماندهی اطلاعات مورد نیاز والدین برای کمک به آن ها در امر فرزند پروری است. کلیه فعالیت های شهروند فردا جهت استفاده خانواده ها و والدین رایگان است. شما می توانید با حمایت از شهروند فردا ما را برای ادامه این مسیر یاری کنید.

طبق ‍تحقیقات علمی انجام شده، مشکلات مربوط به تربیت فرزندان در رتبه سوم مشکلات خانواده ها قرار می گیرد. تربیت و آماده کردن فرزندان برای فردایی که پیش رو دارند،‌ وظیفه پیچیده و سنگینی است که پدران و مادران را با نیازمندی های  متنوع و گوناگونی رو به رو  می سازد. جنس بسیاری از این نیازمندی ها اطلاع و آگاهی از موضوعات تربیتی بوده که فراهم کردن دسترسی والدین به این اطلاعات و توانمند سازی آن ها در امر فرزند پروری موفق هدفی است که ما در شهروند فردا دنبال می کنیم. 

شهروند فردا مکانی است برای پدرها و مادرهای امروزی تا ارتباط برقرار کنند، ایده های جدید دریافت کنند، تجارب شان را به اشتراک بگذارند و فعالیت های جدیدی برای انجام دادن با فرزندان شان بیابند. کلیه فعالیت های شهروند فردا جهت استفاده خانواده ها و والدین رایگان است. شما می توانید با حمایت مالی از ایده و طرح شهروند فردا ما را برای ادامه این مسیر یاری کنید. حمایت مالی شما و جذب سرمایه جمعی (حتی با مقادیر بسیار کم)، موجب تداوم و ادامه مسیر پروژه شهروند فردا، برای ایجاد یک بستر راهنما و  همراه والدین برای تربیت موفق نسل فردا خواهد شد. 

 

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

نظری ثبت نشده است.