تست آنلاین: سنجش میزان خوشبختی

تست روانشناسی سنجش میزان خوشبختی دکتر تئو لنتز، ابزاری است که به شما کمک می کند تا میزان احساس خوشبختی خود را اندازه گیری نمایید.

اگر از شما بپرسند که خوشبختی را تعریف کنید، پاسخ شما چیست؟ آیا فرد خوشبختی هستید؟ خوشبختی مفهومی بدیهی است که وقتی بخواهیم تعریفی از آن ارائه کنیم، نمی دانیم با چه معیار و میزانی می توان جنبه های مختلف آن را مشخص کرد. آقای دکتر تئو لنتز مطالعات فراوانی را در زمینه خوشبختی بر روی گروه زیادی از زنان و مردان انجام داده است. حاصل نتایج تحقیقات او ابزار سنجشی است که به ما کمک می کند، میزان احساس خوشبختی خود را اندازه گیری نماییم. تست سنجش میزان خوشبختی که در ادامه می آید، دارای 12 سوال می باشد. به تمامی سوالات با دقت پاسخ داده و با مشاهده نتایج آزمون، اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب نمایید.

شروع آزمون

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

نظری ثبت نشده است.