تست آنلاین: توانایی شما در حل مشکل خانواده تان چقدر است؟

پرسشنامه حل مشکل خانواده، ابزاری 30 سوالی است که به شما کمک می کند، مهارت و توانمندی های خود در حل مسائل و مشکلات خانواده را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهید.

وقتی در خانواده شما مشکلی پیش می آید، اولین واکنش شما به این موضوع چیست؟ برخوردی منطقی خواهید داشت و یا زود از کوره در می روید؟ بی مبالات خواهید بود یا سعی می کنید خود را به غفلت زده و از رویارویی با مشکل اجتناب می کنید. با توجه به اهمیت روش مداخله ای حل مشکل برای زوجین و خانواده ها، داشتن مهارت های منطقی جهت حل مشکلات خانواده و وجود ابزاری معتبر جهت سنجش این مهارت ها لازم و ضروری است. پرسشنامه حل مشکل خانواده یک تست روانشناسی علمی است که به شما کمک می کند تا از وضعیت توانمندی ها و مهارت های خود برای حل و فصل مشکلات خانوداه تان مطلع شوید. این پرسشنامه شامل عبارت هایی درباره جنبه های مختلف زندگی شماست که ممکن است با آن موافق یا مخالف باشید. هر عبارت را با دقت بخوانید و سپس میزان موافقت یا مخالفت خود را مشخص کنید. 

شروع آزمون

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

نظری ثبت نشده است.