اگر از دوست فرزند نوجوانتان خوشتان نیاید، چه کار می کنید؟

نوجوانی دوران حساس و مهمی از زندگی فرزندان و دانش آموزانمان می باشد که توجه جدی ما والدین و مربیان را می طلبد. یکی از موضوعات تربیتی مهم دوران نوجوانی دوست یابی و انتخاب دوست می باشد. به همین خاطر در مطلبی که در ادامه می آید به بررسی این موضوع پرداخته ایم.

والدین فرزندان نوجوان بودن، کار دشواری است، به خصوص زمانی که آن ها دوستانشان را به خانه می آورند. علی رغم تمام تفاوت هایی که فرزندتان با دوستانش دارد، وی با آن ها رابطه برقرار می کند. به احتمال زیاد شما حداقل یکی از دوستان فرزندتان را دوست ندارید. لذا در ادامه راهکارهایی ارائه می شود که از تبدیل این مشکلات کوچک به مشکلات بزرگ تر جلوگیری می کند.

اولین چیزی که شما نیاز دارید انجام دهید این است که درباره علت دوست نداشتن دوست فرزندتان فکر کنید. اگر موضوع بر سر شخصیت های متضاد آنان است، این موضوع را نادیده بگیرید. شما به احتمال زیاد، همه دوستان همسرتان را نیز دوست ندارید، ولی همسرتان و همچنین فرزند نوجوانتان قادر به انتخاب دوستان خود هستند و شما آن شخصی نیستید که باید با آن ها دوست شوید. تا زمانی که اعمال و رفتار فرزندتان مسئولانه است، به وی اجازه دهید که در مورد دوستیابی حق انتخاب داشته باشد و با دوستانش ارتباط برقرار کند. کسی چه می داند، شاید هنگامی که شما دوستان فرزندتان را بهتر شناختید، آن ها را دوست داشته باشید.

هرگز به فرزندتان چیزهایی را که درباره دوستانش دوست ندارید، نگویید. نوجوانان لجباز هستند و بعید است که رابطه شان را با دوستانشان تنها به دلیل این که شما آن ها را دوست ندارید، قطع کنند. اگر فرزندتان واقعاً دوستانش را دوست دارد، با بیان نظرات منفی راجع به آن ها، در معرض خطر بیگانه کردنشان با خودتان قرار می گیرید. اگر شما واقعاً درباره رفتار دوستان فرزندتان نگران هستید، پیش از این که از رفتارهای منفی دوستانش انتقاد کنید، رفتارهای مثبت نوجوانتان را تقویت کنید.

اگر دوستان فرزندتان دردسری را به راه انداختند، به طور خودکار فرزندتان را سرزنش نکنید. به وی توضیح دهید که رفتارهای دوستانش را نمی پسندید و از آن ها انتظارات متفاوتی از آن چه رخ داد، داشتید. در حالی که ممکن است شما بخواهید نوجوانتان را از دوستان دردسرسازش دور کنید، شاید بهتر باشد که قوانین خاصی را برای فرزندتان جهت ارتباط با دوستانش وضع کنید. مطمئن شوید که فرزند نوجوانتان و دوستانش اغلب تحت نظارت و کنترل هستند. همچنین سعی نکنید موانع بسیاری را بر سر راه فرزندتان تنها به دلیل رفتار دوستانش، قرار دهید.

در نهایت این که

نوجوان شما بزرگ می شود و تصمیم گیری درباره مسائل مختلف را یاد می گیرد. از جمله این تصمیم که با چه کسانی ارتباط برقرار کند. بهترین راه برای تحت تاثیر قرار دادن انتخاب های نوجوانتان این است که مطمئن شوید که شما یکی از دوستان او هستید.

منبع: برگرفته از وب سایت childdevelopmentinfo

چگونه بر روابط فرزند نوجوانمان با دوستانش نظارت کنیم؟

7 ایده برای کاهش رفتارهای پرخطر در نوجوانان

7 راهکار مدیریت ارتباط نوجوانان با جنس مخالف

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

نظری ثبت نشده است.