ویدئو: چرا باید سرعت زندگیمان را کم کنیم؟

ما را چه شده که این اندازه سریع شده ایم؟ آن قدر در فرهنگ سرعت غرق شده ایم که به جای آن که زندگی کنیم و از آن لذت ببریم، با عجله از کنار لحظه های ناب زندگی عبور می کنیم. ما خرابی هایی را که این مسابقه سرعت در زندگی ما به وجود آورده نمی بینیم. و سوال مهمی که در این جا مطرح می شود این است: چگونه می توان کمی آهسته تر شد؟ برای یافتن پاسخ این سوال، مشاهده این ویدئو جذاب را از دست ندهید.

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

نظری ثبت نشده است.