تست آنلاین: نمره تعهد زناشویی شما چقدر است؟

آیا نسبت به همسرتان وفادار هستید؟ آیا به راحتی به همسرتان ابراز احساسات می کنید؟ آیا همه چیز را به همسرتان می گویید؟ آیا همسرتان برای شما جذاب است؟ این سوالات و سوالاتی از این قبیل در پرسشنامه تعهد زناشویی آدامز و جونز آمده است. لذا برای اطلاع از میزان تعهد زناشویی خود، در آزمون زیر شرکت کنید.

تعهد زناشویی حدی است که در آن افراد دیدگاه بلند مدتی روی ازدواجشان دارند، براي رابطه شان فداکاری می کنند، برای حفظ و تقویت همبستگی و اتحادشان قدم بر می دارند و با همسرشان حتی هنگامی که ازدواجشان پاداش دهنده نیست، می مانند. پرسشنامه تعهد زناشویی آدامز و جونز دارای 44 سوال بوده و میزان تعهد شما به همسرتان، میزان تعهد شما به ازدواجتان و میزان احساس تعهد کلیتان را می سنجد.

شروع آزمون

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

نظری ثبت نشده است.