ویدئو: 5 سوالی که پیش از خرید تکنولوژی برای کودکتان باید به آن ها پاسخ دهید

آیا والدین باید به صرف درخواست و اصرار کودکانشان مبنی بر خرید تکنولوژِی مورد نظر، به این امر مبادرت ورزند؟ از آن جایی که چنین تصمیمی درست به نظر نمی رسد، در ویدئویی که در ادامه می آید، 5 پرسش اساسی را که باید پیش از خرید تکنولوژی برای کودکان مد نظر قرار دارد، مطرح می کنیم. در نهایت شما والدین گرامی می توانید با پاسخ به این پرسش ها، جهت خرید تکنولوژی برای کودکتان تصمیم درستی اتخاذ نمایید.

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

نظری ثبت نشده است.