ویدئو: چگونه از سندرم مرگ ناگهانی نوزاد جلوگیری کنیم؟

اکثر والدین جدید نگران سندرم مرگ ناگهانی نوزاد هستند. دلیل نام گذاری آن این است که یک مرگ غیر قابل توضیح است. سندرم مرگ ناگهانی نوزاد ترسناک است، زیرا می تواند برای هر کسی اتفاق بیفتد. هیچ راه مطمئنی برای جلوگیری از آن وجود ندارد، اما ویدئویی که در ادامه می آید، به نکاتی اشاره می کند که می تواند این خطر را برای نوزادتان کاهش دهد.

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

نظری ثبت نشده است.