تست آنلاین روانشناسی: هوش اجتماعی شما چقدر است؟

نمره هوش اجتماعی شما چقدر است؟ آیا فکر می کنید، احساسات و افکار دیگران را به خوبی متوجه می شوید؟ آیا تصور می کنید، در برقراری ارتباط با افراد جدید و سر صحبت را باز کردن و موضوعی برای گفتگو یافتن تبحر دارید؟ برای اطمینان یافتن از این موضوع و شناخت بهتر خود، انجام آزمون زیر را به شما توصیه می کنیم.

آیا خود را فرد باهوشی می دانید؟ طبق تحقیقات جدید روانشناسی، هوش انواع مختلفی دارد که هوش اجتماعی یکی از مهمترین آنهاست. افراد در موقعیت های اجتماعی، یکسان عمل نمی کنند و این بدان معنی است که از هوش اجتماعی متفاوتی برخوردار هستند. پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو ابزار معتبری است که به شما کمک می کند هوش اجتماعی خود را بسنجید. لذا برای آگاهی از نمره هوش اجتماعی خود آزمون زیر را انجام دهید.

شروع آزمون

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

نظری ثبت نشده است.