ویدئو: آموزش نحوه بلند کردن و زمین گذاشتن نوزادان

بلند کردن و زمین گذاشتن نوزادان، به خصوص نوزادان تازه متولد شده کاری بسیار حساس است. شما باید بدانید که در هنگام بلند کردن نوزاد چه مناطقی را تحت حمایت قرار دهید و وی را چگونه روی زمین بگذارید. ویدئویی که در ادامه می آید، جزئیات این امر را به شما آموزش می دهد.

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

نظری ثبت نشده است.