ویدئو: حس بینایی نوزادان چگونه توسعه می یابد؟

همان طور که می دانید بینایی نوزادان در بدو تولد تار است، ولی قدرت دید آن ها به مرور زمان بهبود یافته و به نهایت خود می رسد. ویدئویی که در ادامه می آید، نحوه تکامل حس بینایی نوزادان و همچنین فعالیت هایی را که باعث تحریک این حس می شود، ارائه می کند.

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

نظری ثبت نشده است.