بهترین سبک فرزندپروری کدام است؟

در این مقاله با انواع مختلف سبک های فرزندپروری و تاثیر آن بر روی کودکان آشنا می شوید.

فرزندان ما فرشته های کوچکی هستند که خدا آن ها را به ما هدیه داده است. کودکان ما به طور فطری و غریزی خوب هستند و به دنبال خوبی ها می روند ولی اگر آن ها در مسیر اشتباه قرار گیرند، سرنوشتشان تغییر خواهد کرد. شخصیت کودکان ما به تناسب رفتاری که والدین با آن ها دارند، شکل می گیرد. در ادامه با انواع مختلف سبک های فرزندپروری و تاثیری که اتخاذ هر سبک بر رفتار و شخصیت فرزندمان دارد، آشنا می شوید.

چه ویژگی های سبک فرزندپروری شما را تعیین می کند؟

برای مشخص کردن سبک فرزندپروری ای که والدین برای تربیت فرزندان خود به کار می گیرند، باید سه ویژگی را در نظر گرفت. 1. پذیرش و روابط نزدیک، 2. میزان اعمال کنترل و 3. استقلال دادن. این سه ویژگی مشخص می کند که والدین چه نوع سبکی را در مقابل فرزندان خود اتخاذ کرده اند. به عبارت دیگر با کم یا زیاد شدن روابط والدین با فرزندان، کنترل والدین بر فرزندان و میزان استقلالی که والدین به فرزندان می دهند، سبک فرزندپروری والدین مشخص می شود. ترکیب این ویژگی ها با یکدیگر، سبک های مختلف فرزند پروری را به وجود می آورد که در ادامه به معرفی  3 سبک مهم از انواع سبک های فرزند پروری می پردازیم.  

1. سبک مقتدرانه

والدینی با سبک فرزندپروري مقتدرانه، با فرزندانشان صمیمی هستند. این والدین کودکان خود را در تصمیم گیري ها شرکت می دهند. گفتگو در این سبک، جایگاه ویژه ای دارد. کودکان حق اظهار نظر دارند و همه با دلیل و احترام با یکدیگر صحبت می کنند و مخالفت و موافقت خود را ابراز می کنند.

والدین مقتدر، انعطاف پذیرند و ضمن اعطای آزادی به فرزندان خود برای آنان مقرارت روشنی تعیین می کنند. در عین حال برای مقرارت وضع شده دلایلی ارائه می دهند و اغلب در مورد خواسته هایشان با فرزندان خود استدلال می کنند. در این سبک کنترل و محبت در تعادل و تعامل با یکدیگر قرار دارند.

تاثیر این سبک فرزند پروری بر کودکان:

کودکان در این سبک مسئولیت پذیر، مستقل، سازگار، منطقی، با اعتماد به نفس و با عزت نفس، بار می آیند و مهارت های اجتماعی را در سطح مطلوب دارا می باشند و در تحصیل و فراگیری علم، موفق و مشتاق هستند.

2. سبک مستبدانه

والدینی با سبک فرزندپروری مستبدانه، بیشتر از طریق کنترل شدید و قوانین سفت و سخت، انضباط را در منزل حاکم می کنند و قوانین از طریق تهدید و یا مجازات به اجرا گذاشته می شود. آن ها خواستار اطاعت بي چون و چرای فرزندانشان هستند و به ندرت علت خواسته هاي خود را توضيح مي دهند. فرزندان حق اظهار نظر ندارند و والدین با آن ها مشورت نمی کنند. والدین بر فرزندان تحکم می کنند و فقط با زور و زورگویی حرف خود را پیش می برند. در این نوع سبک فرزندپروری تنبیه کردن جایگاه ویژه ای دارد.

تاثیر این سبک فرزند پروری بر کودکان:

کودکان دارای والدین مستبد به سرعت یاد می گیرند تا خود را با انتظارات والدین تنظیم کنند، به عبارت دیگر آنها ترس شدیدی دارند زیرا می دانند، اگر این رفتار را نداشته باشند، مجازات خواهند شد. این کودکان  یاد گرفته اند، همیشه اطاعت کنند، بنابراین رفتار آن ها در مدرسه نسبتاً خوب است. آن ها وابسته، متکی، بدون اعتماد به نفس، بدون عزت نفس، خوددار و مضطرب بار می آیند. پذیرا و منفعل هستند. هیچ گونه کنجکاوی ای ندارند و دست به هیچ ابتکاری نمی زنند.

3. سبک سهل گیرانه

والدینی با سبک فرزندپروري سهل گیرانه، علی رغم این که با فرزندانشان بسیار صمیمی هستند، ولی سهل گیر و بی توجه نیز می باشند. توقعات کمی دارند و به کودك اجازه می دهند، قبل از این که آمادگی داشته باشد، تصمیمات زیادي بگیرد.

در سبک سهل گیرانه هیچ قانونی وجود ندارد و والدین آزادی بیش از حد به فرزند خود می دهند. والدین هیچ کنترلی بر فرزند خود ندارد. فرزند هر تصمیمی بگیرد، عملی می کند. به عبارت دیگر فرزند به میل خود رفتار می کند. والدین هیچ مقاومتی در برابر خواسته های فرزندشان نمی کنند و تن به خواسته های او می دهند.

تاثیر این سبک فرزند پروری بر کودکان:

فرزندان در این سبک نافرمان، ناسازگار، سرکش، پرتوقع، خودخواه و خودرای و لجباز، بار می آیند. مسئولیت پذیر نیستند و اعتماد به نفس کاذب دارند. هیچ محدودیتی را قبول نمی کنند و لذا از قابلیت های اجتماعی کمی بهره مند هستند و رفتارهای خشن و پرخاشگرانه انجام می دهند.

در نهایت این که:

والدین معمولا در برخورد با فرزندان خود و در موقعیت های مختلف، تنها از یک شیوه برای تربیت استفاده می کنند، اما لازم است گاهی در مقابل برخی از رفتارها و یا خواسته های فرزندان، واکنشی سهل گیرانه داشت و در برخی موارد نیز، بیش از حد معمول قاطعیت نشان داد. 

لذا با توجه به مواردی که در سبک فرزندپروری مقتدرانه ذکر شد، به نظر می رسد، استفاده از این سبک، به دلیل توازن در آزاد گذاشتن فرزندان و پیروی از قانون، و همچنین انعطاف پذیری بیشتری که نسبت به سبک های دیگر دارد، سبک بهتری برای تربیت فرزندان باشد.

«نکته: برای آگاهی و سنجش سبک فرزندپروری خود می توانید به تست آنلاین: تشخیص سبک فرزندپروری والدین مراجعه نمایید.»

 

منبع: برگرفته از مقاله بررسی رابطه سبک های فرزندپروری و طرحواره های ناسازگار اولیه

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

نظری ثبت نشده است.