تست آنلاین روانشناسی: میزان شادکامی شما چقدر است؟

تست های روانشناسی ابزاری هستند که به ما کمک می کنند تا مهارت ها، توانمندی ها و مشکلات و ناراحتی های احتمالی خود را شناسایی کرده و از نتایج آن برای بهبود شرایط زندگی خود استفاده کنیم. احساس شادکامی و رضایت از زندگی یکی از مقوله های مهم زندگی هر فرد است که بر سایر جنبه های زندگی نیز تاثیر می گذارد. آزمونی که در ادامه می آید، میزان عنصر شادکامی را در زندگی شما بررسی می کند.

شادکامی حس رضایت و لذت و خوشبختی نسبت به زندگی است. شادکامی حالتی است که سه ویژگی دارد: فراوانی و درجه عاطفه مثبت، میانگین سطوح رضایتمندی در طول یک دوره، و فقدان احساسات منفی همانند افسردگی. این پرسشنامه دارای 29 سوال بوده که با پاسخ دادن بدان ها، از میزان شادکامی خود آگاهی می یابید.

شروع آزمون

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

نظری ثبت نشده است.