تست آنلاین: پرسشنامه تشخیص سبک فرزندپروری والدین

به کمک این تست می توانید سبک غالب فرزندپروری خود را شناسایی کرده و با تاثیر سبک های مختلف فرزند پروری بر تربیت فرزندانتان آشنا شوید.

شخصیت کودکان ما به تناسب رفتاری که والدین با آن ها دارند، شکل می گیرد. شما در امر تربیت فرزندتان چگونه عمل می کنید؟ او را آزاد می گذارید تا هر کاری که می خواهد انجام دهد یا شدیدا رفتارش را تحت کنترل قرار می دهید؟ در تصمیم گیری های خانواده نظرات او را هم جویا می شوید یا فقط حرف، حرف شماست؟ رفتارهای مختلف شما در فرایند تربیت کودکتان چه تاثیری می تواند بر شخصیت او در آینده بگذارد؟

به دلیل اهمیت سبک های مختلف فرزندپروری، در شهروند فردا سعی داریم تا به همه جوانب این موضوع بپردازیم. پیش از این در مقاله ای کاربردی به بررسی موضوع انواع سبک های فرزند پروری و تاثیر آن ها بر کودکان پرداختیم. حال به کمک این آزمون می توانید سبک غالب فرزند پروری خود را شناسایی نموده و ببینید آیا از بهترین سبک ممکن برای تربیت فرزندتان استفاده می کنید؟    

شروع آزمون

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

نظری ثبت نشده است.