اینفوگراف: نقاط عطف مهارت های درشت حرکتی در کودکان

مهارت های کودکان روز به روز توسعه می یابد. یکی از این مهارت ها، مهارت حرکتی درشت است. مهارت درشت حرکتی به معنای حرکات هماهنگ بین مغز و عضلات بزرگ، مانند: بازوها، پاها و تنه است. نمونه هایی از مهارت های درشت حرکتی شامل راه رفتن، دویدن و پریدن است. اینفوگرافی که در ادامه می آید، به ارائه نقاط عطف مهارت های درشت حرکتی کودکان از تولد تا 5 سالگی و همچنین زنگ های خطری که در هر مرحله از این مهارت ها باید به دور از نگرانی مورد توجه والدین قرار گیرد، می پردازد.

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

نظری ثبت نشده است.