اینفوگراف: نقاط عطف گفتار و زبان کودکان از تولد تا 5 سالگی

گفتار و زبان یکی دیگر از مهارت هایی است که کودکان باید برای برقراری ارتباط آن را بیاموزند. گفتار مجموعه ای از صداهایی است که می سازیم و شامل هجاها، کلمات و جملات می شود و به سه بخش تلفظ، ادا کردن و آهنگ و ریتم تقسیم می شود. زبان نیز شامل استفاده از گفتار برای ادا کردن جملات به منظور برقراری ارتباط است و به سه بخش بیان و ابراز، دریافت و کاربرد تقسیم می شود. اینفوگرافی که در ادامه می آید، به ارائه نقاط عطف و زنگ های خطر گفتار و زبان کودکان از تولد تا 5 سالگی می پردازد.

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

نظری ثبت نشده است.