اینفوگراف: کوله پشتی سنگین چه اثراتی بر بدن کودکان می گذارد؟

کودکان بسیاری کوله پشتی های سنگینی بر دوش خود حمل می کنند. سنگینی کوله ها می تواند منجر به آسیب اندام های مختلف بدن، از جمله کمر، گردن، شانه و ... شود. از این رو، اینفوگرافی که در ادامه می آید به آسیب هایی که کوله های سنگین بر بدن کودکان می گذارد، می پردازد و همچنین نکاتی را جهت تهیه کوله پشتی مناسب برای کودکان ارائه می کند.

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

نظری ثبت نشده است.