ویدئو: انقباضات براکستون هیکس در دوران بارداری

انقباضات براکستون هیکس، انقباضاتی هستند که از میانه دوران باردرای شروع می شوند و با انقباضات واقعی زایمان تفاوت دارند. این انقباضات، انقباضاتی تمرینی هستند که شما را آماده زایمان می کنند. ویدئویی که در ادامه می آید، شما را با انقباضات براکستون هیکس بیشتر آشنا کرده و تفاوت آن را با انقباضات زایمان ارائه می کند.

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

نظری ثبت نشده است.