اینفوگراف: تکامل مغز در نوجوانان

همان طور که می دانید، گرفتن تصمیمات منطقی و عاقلانه و پرهیز از رفتارهای پُر خطر و تکانشی در نوجوانان دشوار است. اما باید بدانید که این عدم توانایی ناشی از توسعه نیافتگی و تکمیل نشدن روند رشد مغز است. اینفوگرافی که در ادامه می آید، شما والدین گرامی را بیشتر با روند رشد و تکامل مغز نوجوانان و علل رفتارهای آنان آشنا می کند.

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

نظری ثبت نشده است.