تست آنلاین روانشناسی: هوش هیجانی شما چقدر است؟

هوش هیجانی یکی از هوش های چندگانه ایست که افراد آن را دارا می باشند. اما میزان این هوش می تواند در افراد مختلف متفاوت باشد و همین مساله روی زندگی شخصی و اجتماعی افراد تاثیر گذار است. آزمونی که در ادامه می آید، میزان هوش هیجانی هر فرد را در زندگی بررسی می کند.

به منظور سنجش هوش هیجانی می توان از آزمون هوش هیجانی برادبری- گریوز استفاده نمود. این آزمون دارای 28 مولفه است که به 4 مقیاس خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط تقسیم می شود. مولفه خودآگاهی هیجانی به معنای توانایی آگاه بودن و فهم احساس خود، مولفه خود مدیریتی به معنای تحمل فشار روانی، توانایی مقاومت در برابر رویدادها، موقعیت های فشار آور و هیجانات قوی، بدون جا زدن و یا رویارویی فعال و مثبت با فشار، مولفه آگاهی اجتماعی به معنای حل مسئله، توانایی تشخیص و تعریف مشکلات، به همان خوبی خلق کردن و تحقق بخشیدن راه حل های موثر و بالقوه ومولفه مدیریت روابط به معنای روابط بین فردی، توانایی ایجاد و حفظ روابط رضایت بخش متقابل که به وسیله نزدیکی عاطفی، صمیمیت، محبت کردن و محبت گرفتن است. برای آگاهی از میزان هوش هیجانی خود آزمون زیر را انجام دهید.

شروع آزمون

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

نظری ثبت نشده است.