ویدئو: زمان بندی انقباضات زایمان چگونه است؟

در هفته های آخر بارداری، زنان دچار انقباضاتی می شوند، اما تشخیص این که این انقباضات واقعی (انقباضات زایمان) هستند یا انقباضات کاذب دشوار است. ویدئویی که در ادامه می آید، نه تنها به معرفی علائم انقباضات زایمان می پردازد، بلکه برای تشخیص دقیق آن، یک فرمول زمان بندی پیشنهاد می دهد.

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

نظری ثبت نشده است.