ویدئو: 6 باید و نباید زیبایی در دوران بارداری

زنان باردار درباره انجام فعالیت هایی که به زیبایی شان مربوط می شود، پرسش هایی دارند و می خواهند بدانند که آیا می توان آن فعالیت ها را در دوران بارداری ادامه داد یا خیر. از این رو، ویدئویی که در ادامه می آید به 6 سوالی که به حیطه زیبایی مربوط می شود، پاسخ می دهد و خط قرمز استفاده از این فعالیت های زیبایی در دوران بارداری را مشخص می کند.

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

نظری ثبت نشده است.