اینفوگراف: تغذیه مناسب برای کودکان ورزشکار

ورزشکاران کوچک برای این که بهترین عملکرد را داشته باشند، رشد کنند و نیرویشان را بازیابی کنند، باید خوب و درست تغذیه کنند. غذا سوخت است و تغذیه مناسب کودکان را در سرتاسر روز، سالم، تندرست و قوی نگه می دارد. از این رو، اینفوگرافی که در ادامه می آید، به معرفی نحوه تغذیه کودکان ورزشکار و مواد غذایی مناسب آن ها می پردازد.

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

نظری ثبت نشده است.