اینفوگراف: چگونه کودکان در آشپزی مشارکت کنند؟

کودکان در هر سنی می توانند نقشی در آشپزخانه ایفا کنند. کودکان هر چه بیشتر در معرض مواد غذایی و آشپزخانه قرار گیرند، به احتمال بیشتر نسبت به مواد غذایی و سلامت، کنجکاوتر و قدردان تر می شوند. اینفوگرافی که در ادامه می آید، به معرفی راهکارهایی جهت مشارکت کودکان در فرایند آشپزی می پردازد.

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

نظری ثبت نشده است.