ویدئو: الگوی انقباضات زایمان چگونه است؟

زنان باردار، با نزدیک شدن به روز زایمان خود انقباضاتی را تجربه می کنند، اما همه انقباضات به معنی انقباضات زایمان نیستند. ویدئویی که در ادامه می آید، به معرفی الگوی انقباضات زایمان می پردازد.

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

نظری ثبت نشده است.