اینفوگراف: کودکان پس از اتمام پیش دبستانی باید چه دانش و مهارت هایی داشته باشند؟

زمانی که کودکان به پیش دبستانی می روند، دانش و مهارت هایی کسب می کنند. اینفوگرافی که در ادامه می آید، اعمال و اقداماتی را که انتظار می رود کودکان پس از اتمام پیش دبستانی در 4 حیطه ریاضی، اجتماعی/عاطفی، سلامت/تغذیه و واژگان و سواد فرا گرفته باشند، ارائه می کند.

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

نظری ثبت نشده است.