ویدئو: قدرت بینایی و رنگ چشم جنین در رحم مادر چگونه است؟

جنین در اواسط دوران جنینی قادر به دیدن می شود و روز به روز توسعه می یابد. ویدئویی که در ادامه می آید، به توضیح درباره قدرت بینایی جنین و رنگ چشم وی در رحم مادر می پردازد.

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

نظری ثبت نشده است.