اینفوگراف: سبک یادگیری کودکتان چیست؟

کودکان به روش های متفاوتی یاد می گیرند. شناسایی سبک یادگیری کودکتان، به وی کمک می کند تا تجارب آموزشی اش را از طریق راه هایی که یادگیری وی را موثرتر می کند، به حداکثر برساند. اینفوگرافی که در ادامه می آید، به معرفی انواع سبک های یادگیری، مشخصات هر سبک و اقداماتی که با انجام آن، بازده یادگیری در هر سبک افزایش می یابد، می پردازد.

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

نظری ثبت نشده است.