ویدئو: جنین چگونه می شنود؟

نوزادان پیش از به دنیا آمدن و در رحم مادرشان، دارای قدرت شنوایی هستند. ویدئویی که در ادامه می آید، به بررسی فرایندی که باعث شنیدن جنین می شود، می پردازد.

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

نظری ثبت نشده است.