اینفوگراف: چرا نباید نوزادان را شدیداً تکان داد؟

نگهداری از نوزادان ممکن است گاهی اوقات سخت، طاقت فرسا و خسته کننده باشد. اما برای برطرف کردن این شرایط و آرام کردن نوزادان، والدین نباید نوزادشان را با حرکات شدید تکان دهند، زیرا بر اثر این تکان های شدید، ممکن است صدماتی به نوزاد وارد شود. از این رو، اینفوگرافی که در ادامه می آید، به ارائه عللی که والدین را از تکان شدید نوزادان منع می کند، می پردازد.

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

نظری ثبت نشده است.