ویدئو: جنین چگونه شکل می گیرد؟

نحوه تشکیل و شکل گیری جنین، یکی از مرموزترین پدیده های هستی است. برای آشنایی با نحوه تشکیل و شکل گیری جنین و رشد و توسعه آن، ویدئویی را که در ادامه می آید، تماشا نمایید.

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

نظری ثبت نشده است.