تست آنلاین روانشناسی: میزان امیدواری شما چقدر است؟

با توجه به اوضاع و مشکلات این روزهای جامعه، آیا هنوز به زندگی امیدوار هستید و می توانید راه حل های منطقی برای برون رفت از این مشکلات بیابید. برای آگاهی از میزان امید خود، به پرسشنامه 12 سواله امیدواری اسنایدر پاسخ دهید.

امید یک روند فکری است که از دو جزء شناختی و انگیزشی تشکیل شده است. جزء شناختی امید که از آن با عنوان راهبردها یا مسیرها یا می شود، نشان دهنده توان فرد در خلق راه های معقول برای دستیابی به اهداف مورد نظر است و جز انگیزشی امید که با عنوان تفکر عامل یاد می شود، نشان دهنده برداشت شخصی فرد در مورد توانایی های خود برای رسیدن به اهداف حال، گذشته و آینده است. اسنایدر با طرح پرسشنامه زیر میزان امید افراد را می سنجد.

شروع آزمون

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

نظری ثبت نشده است.