مرکز مشاوره روان پویا

تلفن تماس: 32250470-32230620
آدرس: كرج، خیابان شهید بهشتی، کوچه بیمارستان امام خمینی، ساختمان آرش، طبقه 2، واحد 6

شرح خدمات

مشاوره 

  • خانوادگی
  • فردی
  • تحصیلی
  • ازدواج
  • شغلی

درمان اختلالات

  • اضطراب
  • افسردگی
  • وسواس
  • ترس
  • اختلالات رفتاری

کودک و نوجوان

درمان اعتیاد

گروه درمانی

سخن مدیر مرکز

شماره پروانه مرکز: 43403
دارای مجوز از: سازمان نظام روانشناسی و مشاوره