دکتر نسرین قنادی

تلفن تماس: 021-66034885
آدرس: تهران، خیابان دستغيب، كوچه مردان، پلاک 4 و 2

سخن مدیر مرکز

دارای مجوز از: نظام پزشکی