دکتر محمدرضا بلورساز

تلفن تماس: 021-22859929
آدرس: تهران، سیدخندان، ضلع شمال غربی، ساختمان 1006

سخن مدیر مرکز

دارای مجوز از: نظام پزشکی