نتایج جستجو برای برچسب انقباضات زایمان


ویدئو: الگوی انقباضات زایمان چگونه است؟

نوشته شده در تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۶792 بازدید

ویدئو: زمان بندی انقباضات زایمان چگونه است؟

نوشته شده در تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۶529 بازدید

ویدئو: انقباضات براکستون هیکس در دوران بارداری

نوشته شده در تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۶393 بازدید