نتایج جستجو برای برچسب انقباضات زایمان


ویدئو: الگوی انقباضات زایمان چگونه است؟

نوشته شده در تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۶925 بازدید

ویدئو: زمان بندی انقباضات زایمان چگونه است؟

نوشته شده در تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۶694 بازدید

ویدئو: انقباضات براکستون هیکس در دوران بارداری

نوشته شده در تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۶492 بازدید