نتایج جستجو برای برچسب بارداری


ویدئو: طب فشاری چگونه بیماری صبحگاهی را در زنان باردار درمان می کند؟

نوشته شده در تاریخ: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷70 بازدید

ویدئو: غذا چگونه به جنین می رسد؟

نوشته شده در تاریخ: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷204 بازدید

ویدئو: جنین چگونه می شنود؟

نوشته شده در تاریخ: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷208 بازدید

ویدئو: سیگار چگونه بر جنین تاثیر می گذارد؟

نوشته شده در تاریخ: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷474 بازدید

ویدئو: جنسیت جنین از چه زمان تعیین و تشخیص داده می شود؟

نوشته شده در تاریخ: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷161 بازدید

ویدئو: ترشحات زنان در دوران بارداری چگونه است؟

نوشته شده در تاریخ: ۲۶ فروردین ۱۳۹۷322 بازدید

ویدئو: قدرت بینایی و رنگ چشم جنین در رحم مادر چگونه است؟

نوشته شده در تاریخ: ۱۹ فروردین ۱۳۹۷292 بازدید

ویدئو: الگوی انقباضات زایمان چگونه است؟

نوشته شده در تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۶755 بازدید

ویدئو: آزمایش های خانگی بارداری چگونه کار می کنند؟

نوشته شده در تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۶381 بازدید

ویدئو: چگونه حس همسرتان را در دوران بارداری درک کنید؟

نوشته شده در تاریخ: ۶ اسفند ۱۳۹۶330 بازدید