تست آنلاین: تست آنلاین: پرسشنامه تشخیص سبک فرزندپروری والدین

1. والدین باید به بچه های خود اجازه دهند تا هر آن چه را که می خواهند، انجام دهند.
2. بچه ها باید فقط از آن چه والدینشان می گویند، پیروی کنند، در غیر این صورت باید آن ها را تنبیه کرد.
3. اگر به مشکلات بچه ها توجه شود، این دردسر را به دنبال دارد که آن ها گستاخ تر شده و انتظارات بیشتری از والدین خواهند داشت.
4. هرگاه والدین تصمیمی برای بچه ها بگیرند، باید دلایلشان را به آن ها بگویند.
5. اگر بچه ها نسبت به محدودیت های ایجاد شده در خانواده اعتراضی داشتند، والدین باید با صحبت کردن، آن ها را قانع کنند.
6. والدین نباید در کارهای مربوط به بچه ها دخالت کنند، چون بچه ها به طور ذاتی راه خودشان را پیدا می کنند.
7. اگر بچه ها کاملا مطابق میل والدین خود رفتار کنند، در آینده افراد موفقی خواهند شد.
8. عمل به انتظارات والدین مهم است اما اگر انتظارات والدین غیر قابل قبول بود، بچه ها باید بتوانند آن را آزادانه با والدین خود مطرح کنند.
9. وقتی والدین از بچه ها می خواهند تا کاری را انجام دهند، بچه ها باید بدون چون و چرا آن را انجام دهند.
10. والدین نباید بچه ها را در منزل محدود کنند، بلکه باید آن ها را آزاد بگذارند تا تمام لوازم اطراف خود را دستکاری کنند.
11. هرگاه بچه ها بر خلاف میل والدین رفتار کردند، والدین باید به جای تنبیه آن ها را راهنمایی کنند.
12. والدین خیلی زود باید به بچه ها بفهمانند که رئیس خانواده کیست.
13. والدین باید در تصمیم گیری های مربوط به خانواده فقط آن چه را که خواست بچه ها است، انجام دهند.
14. اگر والدین رفتار و خواسته های بچه ها را محدود نکنند، بیشتر مشکلات حل می شود.
15. والدین باید هنگام تصمیم گیری در مورد مسائل و برنامه های خانواده نظر بچه ها را جویا شوند و از آن ها نیز نظر خواهی کنند.
16. والدین باید هنگامی که بچه ها با نظراتشان مخالفت می کنند، به شدت با آن ها برخورد نمایند.
17. والدین باید به بچه ها اجازه دهند تا خودشان در کارها تصمیم گیرنده باشند.
18. شوخی و بازی کردن بچه ها در حضور والدین، توهین به آن هاست.
19. بچه ها به بازی و تفریح نیاز دارند، برای این کار والدین باید به آن ها اجازه دهند تا هروقت که دلشان خواست از منزل خارج شوند.
20. باید به بچه ها اجازه داده شود که اگر فکر می کنند نظرشان از نظرات والدین خود بهتر است، آن را ابراز کنند.
21. وقتی بچه ها مرتکب اشتباهی می شوند، هیچ گاه نباید آن ها را سرزنش کرد.
22. اگر والدین تصمیمی برخلاف میل بچه ها گرفتند، باید با بچه ها گفتگو کنند و حتی اگر در تصمیم خود اشتباه کرده بودند، آن را بپذیرند.
23. گاهی اوقات والدین باید با بچه ها سازش کنند، نه این که همیشه انتظار داشته باشند که بچه ها با آن ها سازش نمایند.
24. بچه ها را باید آزاد گذاشت تا همه چیز را خودشان تجربه کنند.
25. بعضی از بچه ها ذاتا بد هستند و باید طوری تربیت شوند که از والدین خود بترسند.
26. بچه ها وقتی بزرگ شوند، از سخت گیری والدین خود سپاس گزاری خواهند کرد.
27. وقتی بچه ها دچار مشکل و دردسر می شوند (کار خطایی انجام می دهند) باید بدانند که با مطرح کردن آن مشکل برای والدین خود، تنبیه نمی شوند.
28. در مجالس و میهمانی ها باید بچه ها را آزاد گذاشت تا محیط اطراف خود را دستکاری کنند تا حس کنجکاوی آن ها ارضا شود.
29. بچه ها جدی و کوشا نخواهند بود، مگر این که درباره کارهای آن ها سخت گیری شود.
30. هر چند بچه ها تجربه کمی دارند، اما گاهی اوقات نظر آن ها بهتر از نظر والدین است.