تست آنلاین: تست آنلاین: سنجش میزان اعتیاد کودکان و نوجوانان به اینترنت (ویژه والدین)

1. فرزندتان از محدودیت های زمانی ای که برای استفاده از اینترنت برایش در نظر گرفته اید، سرپیچی می کند.
2. فرزندتان در انجام کارهای خانه سهل انگاری می کند تا زمان بیشتری را صرف استفاده از اینترنت کند.
3. فرزندتان ترجیح می دهد که وقتش را به جای این که صرف در کنار خانواده بودن کند، صرف استفاده از اینترنت نماید.
4. فرزندتان روابط جدیدی را با کاربران اینترنتی شکل می دهد.
5. شما از فرزندتان به خاطر میزان وقتی که صرف استفاده از اینترنت می کند، شکایت می کنید.
6. نمرات فرزندتان به خاطر میزان وقتی که صرف استفاده از اینترنت می کند، افت کرده است.
7. فرزندتان پیش از این که کار دیگری انجام دهد، پست الکترونیکی (ایمیل) خود را چک می کند.
8. فرزندتان از وقتی که از اینترنت استفاده می کند، از ارتباط (رو در رو) با دیگران صرف نظر کرده است.
9. رفتار فرزندتان هنگامی که از او می پرسید از اینترنت چه استفاده ای می کند، تدافعی و مرموز می شود.
10. شما بارها، فرزندتان را هنگامی که به صورت مخفیانه و علی رغم خواسته تان از اینترنت استفاده می کند، غافگیر کرده اید.
11. فرزندتان زمان زیادی را به تنهایی در اتاقش، صرف بازی با کامپیوتر می کند.
12. فرزندتان از دوستان جدید اینترنتی اش، تماس های تلفنی ناشناس دریافت می کند.
13. فرزندتان ناراحت و عصبانی می شود و یا فریاد می زند، اگر کسی در هنگام استفاده از اینترنت، مزاحمش شود.
14. فرزندتان از هنگامی که به اینترنت دسترسی دارد، نسبت به قبل، خسته تر به نظر می رسد.
15. فرزندتان هنگامی که به اینترنت متصل نیست، مشتاقانه و بی صبرانه به دنبال موقعیتی است که دوباره به اینترنت متصل شود.
16. فرزندتان به هنگام دخالت شما درباره طول مدت استفاده از اینترنت، اوقات تخلی می کند.
17. فرزندتان استفاده از اینترنت را به انجام سرگرمی های لذت بخش و یا علایق خارج از منزل، ترجیح می دهد.
18. فرزندتان به هنگام تعیین محدودیت های زمانی مبنی بر این که او چه میزان اجازه دارد از اینترنت استفاده کند، عصبانی می شود.
19. فرزندتان استفاده از اینترنت را به بیرون رفتن با دوستانش ترجیح می دهد.
20. فرزندتان هنگامی که به اینترنت متصل نیست، احساس افسردگی، ترشرویی و عصبی بودن می کند.