تست آنلاین: تست آنلاین: توانایی شما در حل مشکل خانواده تان چقدر است؟

1. برای گفتگوی دو تایی با همسرم، زمان مشخصی را تعیین کرده ایم.
2. به راحتی می توانم افکار خود را با همسرم در میان بگذارم.
3. وقتی مشکلی بین ما پیش می آید، با هم به دنبال راه حل می گردیم.
4. در مواقعی که مشکلی پیش می آید، به آرامی با هم بحث می کنیم.
5. دعواهای ما بر سر موضوعات قدیمی و کهنه است.
6. برای گفتگوی دو تایی با همسرم، مکان مشخصی تعیین کرده ایم.
7. به راحتی می توانم احساسات خود را با همسرم در میان بگذارم.
8. میزانی از وقت ما صرف همکاری و برنامه ریزی برای زندگی مان می شود.
9. اختلاف نظر بین من و همسرم به دعوا و مشاجره می انجامد.
10. گفتگو بین من و همسرم به تنش و مجادله تبدیل می شود.
11. وقتی اختلافاتی بین ما مطرح می شود، قبل از این که به دعوا منتهی شود، در صدد رفع آن بر می آییم.
12. زمانی در صدد حل مشکل بر می آییم که دعوا شروع شده باشد.
13. در گفتگو با همسرم سعی می کنم هر دو طرف فرصت کافی برای ابراز عقیده داشته باشیم.
14. وقتی مشکلی بین ما پیش می آید، ابتدا مشکل و سپس راه حل ها را بررسی می کنیم.
15. وقتی با مشکلی مواجه می شویم، زمان تقریبی برای حل آن تعیین می کنیم.
16. وقتی راه حلی برای مشکل موثر نبود، علت آن را بررسی می کنیم.
17. وقتی مشکلی بین ما پیش می آید، حل نشده باقی می ماند.
18. وقتی راه حلی برای حل مشکل موثر نبود، بحث و مشاجرات ما بیشتر می شود.
19. در هر زمان فقط روی یک موضوع بحث می کنیم.
20. معمولاً برای هر مشکلی چندین راه حل پیدا می کنیم.
21. وقتی روی مشکلی کار می کنیم، پای مشکلات دیگر به میان کشیده می شود.
22. وقتی مشکلی بین ما پیش می آید، سعی می کنیم اطلاعات خود را درباره آن مشکل افزایش دهیم.
23. معمولاً برای حل مشکل سعی می کنیم، مناسب ترین راه حل را انتخاب کنیم.
24. وقتی مشکلی در زندگی مان پیش می آید، یقین دارم که حل خواهد شد.
25. وقتی تلاش های اولیه ام برای حل مشکل با شکست مواجه می شود، ناامید می شوم.
26. معمولاً وقتی مشکلی بین ما پیش می آید، دنبال حل منطقی مشکل نیستم.
27. وقتی تصمیم می گیرم تا برای حل مشکل تلاش کنم، تمام توان خود را به کار می برم.
28. وقتی تصمیمی برای حل مشکل گرفته می شود، متعهد به اجرای آن می شوم.
29. معتقدم که اگر مشکلی را بخواهم حل کنم، باید ابتدا آن را پیش خود تجزیه و تحلیل کنم.
30. معمولاً مشکلات ما بزرگ تر از آن هستند که بتوانیم آن ها را حل کنیم.