تست آنلاین: تست آنلاین: سنجش میزان همدلی کودکان

1. فرزند من دوست دارد از دیگران مراقبت کند.
2. کودک من اغلب متوجه نمی شود که چرا بعضی چیزها، افراد دیگر را خیلی ناراحت می کند.
3. کودک من اهمیتی نمی دهد اگر اشیای داخل منزل در جای مناسبی قرار ندارند.
4. کودک من اگر یک شخصیت فیلم بمیرد احساس ناراحتی و یا گریه نمی کند.
5. کودک من از مرتب کردن اشیا به طور دقیق لذت می برد. (مثل گل ها، کتاب ها، مجموعه موسیقی)
6. کودک من وقتی که دیگران شوخی می کنند، سریع متوجه می شود.
7. کودک من از قطعه قطعه کردن کرم ها یا کشیدن پای حشرات به بیرون، لذت می برد.
8. کودک من به اعضای مختلف طبقه خاصی از حیوانات علاقه مند است. (مثل دایناسورها، حشرات و ...)
9. تاکنون این اتفاق افتاده که فرزند من، چیزی را که می خواسته از دوستان یا خواهر و برادرش دزدیده باشد.
10. کودک من به انواع مختلف وسایل نقلیه علاقمند است. (مثل انواع قطار، ماشین ها، هواپیماها و ...)
11. کودک من وقت زیادی را صرف چیدن اشیا در یک ترتیب خاص، می کند. (مثل سربازهای اسباب بازی، حیوانات، ماشین ها)